"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medie- och kommunikationsvetenskap C

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursens mål är ett ge fördjupad förtrogenhet med teoretiska perspektiv och metodologiska frågeställningar inom medie- och kommunikationsvetenskap. Den studerande genomför ett forskningsarbete för att nå fördjupade kunskaper i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys samt vetenskapligt skrivande.

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska tillämpningar, gruppövningar, seminarier och handledning.

 I kursen ingår modulerna nedan:

1. Medie-, kultur- och samhällsteori II (7,5 hp)

2. Vetenskaplig metod II (7,5 hp)

3. Examensarbete, uppsats (15 hp)

Anmälan och behörighet

Medie- och kommunikationsvetenskap C, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Journalistik, medier och kommunikation B 30 hp (eller motsvarande) med minst 22,5 hp avklarade. Modulen "Uppsats" 7,5 hp ska vara avklarat

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-15408

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Johanna Arnesson, Studieadministratör