Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation i socialt arbete

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Innehåll
Kursen behandlar den sociala utredningskompetensen, baserad på socialt arbete och juridik. Ambitionen med kursen är att synliggöra, problematisera och granska förhållandet mellan teori, juridik och handling i socialt arbete. Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation är i fokus. Kursen innehåller två delmoduler som examineras separat om 7,5 hp vardera. De båda modulerna har följande innehåll:

Modul 1
Delmodulen introducerar det sociala utredningsfältet. Offentlighetsrättsliga och förvaltningsrättsliga bestämmelser, principer och begrepp samt förfarandet vid myndighetsutövning behandlas. Modulen innehåller också frågor om samverkan, och förberedelse, planering och uppföljning av en övning i myndighetsutövande samtal.
 
Modul 2
I delmodulen riktas fokus mot att utveckla den studerandes kunskaper och praktiska färdigheter beträffande myndighetsutövning inom socialtjänsten och andra myndigheter.  Momentet innefattar utbildning om och övning i utredningsarbetet handläggning, dokumentation och beslut. I modulen behandlas också frågor om missbruksproblematik.
Kursens innehåll som helhet avser att ge studenten ökad kunskap och förståelse för myndighetsutövningens komplexa villkor med fokus på rättssäkerhet, utredningsförfarande och vikten av behovsbedömningar för att kunna erbjuda människor lämpliga insatser.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)