"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att studenter utvecklar fördjupade kunskaper om hur global mobilitet, migration, flyktingskap samt rättigheter bland urfolk kan påverka människors livsvillkor samt inflytande och delaktighet i samhället. Vidare syftar kursen till att studenterna ska förvärva sig teoretisk och tillämpande kunskap relevant för området.

Kursen behandlar:migration, migrationspolitik, transnationalism och diaspora, medborgarskap, mänskliga och sociala rättigheter

rasism och antirasism

förutsättningar för social inkludering och det sociala arbetets roll för olika grupper i välfärdsstatens marginaler

Därutöver syftar kursen till att studenter utvecklar kunskaper om det sociala arbetets förmåga att skapa förutsättningar för individers och gruppers inklusion vad gäller sociala rättigheter, tillhörighet och välbefinnande. Detta möjliggörs med hjälp av studenters självreflektion för utökad medvetenhet om sin egen representation och sociala position, såsom etnicitet, interkulturella perspektiv och institutionell makt.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)