Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mikrobiologi

  • Antal högskolepoäng 5 hp

Om kursen

I kursen ingår klassificering, taxonomi och nomenklatur av mikroorganismer. Uppbyggnad av virus och prokaryota celler samt deras fysiologi och tillväxtkrav. Vidare belyses prokaryota genomets organisation och genöverföring mellan prokaryota celler samt antibiotikas verknings¬mekanismer och bakteriers resistensmekanismer mot antibiotika. Kursen behandlar även mikroorganismers (virus, bakterier, svampar och protozoers) sjukdomsframkallande förmåga och relaterade infektioner samt normalfloran. Smittskydd och lagstiftning kring smittskydd. I kursen ingår ett grupparbete om antibiotikaresistens där även internationella aspekter samt hållbarhet belyses. 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Karin Emanuelsson