Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2020

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Miljöarkeologi är ett ämne som använder naturvetenskapligt grundade metoder för att lösa problem som rör forntida människors liv och ageranden. Kursen ger förståelse för tvärvetenskapliga förhållningssätt och förmedlar fördjupade insikter i de teorier och metoder som miljöarkeologin bygger på. Miljöarkeologins plats inom arkeologisk forskning och uppdragsarkeologi diskuteras, såväl som miljöarkeologins roll i dagens samhälle. Klimat- och miljöförändringar har påverkat människors livsmiljöer under mycket lång tid och här kan miljöarkeologin bidra med kunskaper av betydelse för förhållningssätt i nutiden. Kursen vill förmedla ett källkritiskt tänkande och ett vetenskapligt synsätt och den genomsyras av ett problembaserat, tvärvetenskapligt arbetssätt baserat på såväl teori som empiri.

Anmälan och behörighet

Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 november 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ.: 60 hp kurser i arkeologi, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-13053

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Peter Holmblad, Studievägledare