"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Miljöarkeologi är ett ämne som använder naturvetenskapligt grundade metoder för att lösa problem som rör forntida människors liv och ageranden. Kursen ger förståelse för tvärvetenskapliga förhållningssätt och förmedlar fördjupade insikter i de teorier och metoder som miljöarkeologin bygger på. Miljöarkeologins plats inom arkeologisk forskning och uppdragsarkeologi diskuteras, såväl som miljöarkeologins roll i dagens samhälle. Klimat- och miljöförändringar har påverkat människors livsmiljöer under mycket lång tid och här kan miljöarkeologin bidra med kunskaper av betydelse för förhållningssätt i nutiden. Kursen vill förmedla ett källkritiskt tänkande och ett vetenskapligt synsätt och den genomsyras av ett problembaserat, tvärvetenskapligt arbetssätt baserat på såväl teori som empiri.

Anmälan och behörighet

Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ.: 75 hp kurser i arkeologi, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-13053

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Peter Holmblad, Studievägledare