"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en grundläggande kurs i modellering och simulering av framför allt elkrafttillämpningar och ger en grund i hur man använder högnivåspråk samt simuleringsprogramvara för att modellera och simulera elkrafttillämpningar.

Kursen börjar med att repetera viss ellära och går sedan igenom allmänna begrepp inom modellering, simulering och programmering.

Kursen avslutas med projektuppgifter där studenterna modellerar och simulerar olika elkraftstillämpningar.

Kursen är uppdelad i två moment: moment 1: Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS); moment 2: Tillämpning och projektuppgift 3 hp (Application and project, 3 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Björne lindberg