Hoppa direkt till innehållet
printicon

Modellering, programmering och simulering av elkrafttillämpningar

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en grundläggande kurs i modellering och simulering av framför allt elkrafttillämpningar och ger en grund i hur man använder högnivåspråk samt simuleringsprogramvara för att modellera och simulera elkrafttillämpningar.
Kursen börjar med att repetera viss ellära och går sedan igenom allmänna begrepp inom modellering, simulering och programmering.
Kursen avslutas med projektuppgifter där studenterna modellerar och simulerar olika elkraftstillämpningar.

Kursen är uppdelad i två moment: moment 1: Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS); moment 2: Tillämpning och projektuppgift 3 hp (Application and project, 3 ECTS).

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Björne lindberg