Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen ger ämnesorienterade grundkunskaper om musei- och kulturarvssektorn samt insikt om den verksamhet som samlas under det internationella museibegreppet: lokala, regionala och nationella museer. Häri ingår kunskaper om institutioners och myndigheters historiska rötter samt vilka värderingar och motiv som fram till nutiden styrt definierandet av kulturmiljöer, naturområden, industri- och teknikminnen etc. Kursen förmedlar även aspekter på insamling och bearbetning av museologiskt primärmaterial (i första hand materiella kulturspår). Kursen kan läsas som fristående kurs eller som termin 1 på Branschutbildningen för museer och kulturarv.

Anmälan och behörighet

Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-15800

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för kursen är:
Märit Simonsson