"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Omvårdnad med inriktning mot ambulanssjukvård

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innehåller fördjupade studier i omvårdnad inom ambulanssjukvård till personer i olika åldrar med akuta förändringar, samt till deras närstående. Triagering och vård vid akuta sjukdomstillstånd, akut psykisk förändring, prehospital förlossning och vård vid livets slut ingår. Vidare behandlas smärttillstånd och smärtbehandling. Radiokommunikation, teamarbete, ledarskap, organisation samt prevention i relation till att förebygga och att inte förvärra akuta sjukdomstillstånd, vårdmiljöns betydelse, teknisk apparatur, samt relevanta styrdokument inom omvårdnad i ambulanssjukvård ingår. Etik, genus, klass, ålder och etnicitet behandlas i relation till kursens innehåll. Kursen innefattar två veckor (3 hp) verksamhetsförlagd utbildning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad