"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogisk yrkesverksamhet: Examensarbete för magisterexamen

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till lärare inom något estetiskt ämne och innehåller genomförande av ett självständigt arbete i form av en vetenskaplig uppsats, med fokus på ett estetiskt ämne som studenten har som sitt huvudområde/inriktning. Det självständiga arbetet på magisternivå innebär en fördjupning och aktivt kunskapssökande inom det valda undersökningsområdet. Det är också en förberedelse inför forskarstudier. Arbetet utgår från vetenskaplig arbetsmetodik och omfattar en empirisk studie samt teoretisk, metodisk och analytisk fördjupning och ett kritiskt förhållningssätt. I förekommande fall kan det självständiga arbetet inkludera och behandla ett gestaltande arbete, där arbetsprocessen förberetts och påbörjats i tidigare kurs alternativt på motsvarande sätt. I kursen ingår också att försvara sitt eget arbete och kritiskt granska andras arbete.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)