"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pedagogisk yrkesverksamhet: Examensarbete för magisterexamen

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen riktar sig till lärare inom något estetiskt ämne och innehåller genomförande av ett självständigt arbete i form av en vetenskaplig uppsats, med fokus på ett estetiskt ämne som studenten har som sitt huvudområde/inriktning. Det självständiga arbetet på magisternivå innebär en fördjupning och aktivt kunskapssökande inom det valda undersökningsområdet. Det är också en förberedelse inför forskarstudier. Arbetet utgår från vetenskaplig arbetsmetodik och omfattar en empirisk studie samt teoretisk, metodisk och analytisk fördjupning och ett kritiskt förhållningssätt. I förekommande fall kan det självständiga arbetet inkludera och behandla ett gestaltande arbete, där arbetsprocessen förberetts och påbörjats i tidigare kurs alternativt på motsvarande sätt. I kursen ingår också att försvara sitt eget arbete och kritiskt granska andras arbete.

Anmälan och behörighet

Pedagogisk yrkesverksamhet: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen ges helt på distans med 1-2 obligatoriska digitala träffar. Varje träfftillfälle omfattar 1-3 dagar.

Behörighetskrav

Lärarexamen samt kurser i vetenskapsteori och vetenskaplig metod på avancerad nivå till en omfattning av 15 hp.

Urval

Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 31 550 kr. Total studieavgift: 31 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-66219

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)