"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projekt 2: Strategisk produktdesign

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innehåller avancerade studier inom området strategisk design, varumärkesidentitet och strategisk produktutveckling. Kursen utförs ofta i samarbete med förutbestämt företag eller varumärke och består av följande faser:

1.    Strategisk design seminarium (4,5 hp)

Denna fas inkluderar introduktionen till ett företag, befintliga produkter och analysen av den övergripande varumärkesidentitet som dessa uttrycker och nuvarande och framtida marknadssituation. Metoder för att analysera produktens varumärkesidentitet introduceras genom praktiska övningar, resultatet av dessa kommer att delas genom de-briefings och presentationer. De flesta av dessa aktiviteter kommer att ske i grupper. Den här fasen slutar med att studenterna väljer sitt eget tema och projektriktning inom det definierade projektets omfattning och formulerar detta i en skriftlig projektbeskrivning.

2.    Strategisk design projekt (10,5 hp)

Denna del innefattar projektarbete fokuserat på att utforska möjligheterna till design och utveckling av nya produktlösningar som konceptuellt, visuellt och funktionellt respekterar de önskade egenskaper och varumärkesvärdena definierad av studenterna. Denna fas slutar med en slutlig presentation och inlämning av en visuell rapport som sammanfattar studentens arbetsprocess under kursen.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Exchange studies, International contact person, Designhögskolan