Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projektkurs för ingenjörer

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen baseras på projekt från industrin eller andra organisationer. Projekt tilldelas studenten vid kursstart. Projektarbetet ska ha en tydlig beställare och ska genomföras i samverkan med de anställda i organisationen. Arbetet syftar till att förbättra eller nyutveckla en prototyp, en produkt, ett system, en tjänst eller till att utföra ett förbättringsarbete som genererar ny kunskap. Det ska genomföras inom givna ramar avseende tid, resurs, kvalitet och funktionalitet. Roller, aktiviteter och dokumentation styrs av en dokumenterad projektmetodik. Studenten skall aktivt delta i planeringen och genomförandet av arbetet liksom dokumentera samt redovisa resultaten skriftligen och muntligen. Projektgruppen skall bestå av minst fyra studenter eller så ingår studenten/studenterna i befintlig projektgrupp i en organisation. Arbetet skall motsvara fem veckors heltidsarbete.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman