"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projektledning och arbete i IT-projekt

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar hela processen att starta och driva ett projekt från initiala problemformuleringar, organisationsformer och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av IT-projekt. Vidare ges tillfälle att genomföra ett projektarbete inom IT-området. Detta innefattar specifikation av ett givet projektuppdrag, problemformulering och avgränsning, problemlösning samt utarbetande av en skriftlig rapport.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik