"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projektledning och organisering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen består av studier i företagsekonomi med inriktning mot organisering och ledning av projekt. Under momentet förvärvas kunskaper rörande projektarbete, projektlivscykeln, projektplanering, projektorganisering, projektledning och projektstyrning. Vidare behandlas även projektens relation till linjeorganisationen och koppling till företagets övergripande strategi. På momentet behandlas också olika intressenters roller och ansvar samt individens roll i ett projekt vad gäller ledning, organisering och motivation. Studenterna skall därigenom vara förberedda för att klara av en certifiering enligt International Project Management Associations (IPMA), Dnivå (Certifierad i projektkunskap).

Del av undervisningen kan komma att ges på engelska

 schema

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursstart.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare