Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Radiografi I

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion i huvudämnet radiografi samt belyser ämnets utveckling, nationellt och internationellt. Kursen omfattar grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i radiografi med inriktning mot omvårdnad samt kännedom om interventionella perspektiv relevanta för ämnet och röntgensjuksköterskeyrket. Vidare behandlas grunderna inom strålningsfysik, strålskydd och strålningsbiologi med tillämpningar inom området bild- och funktionsmedicin samt lagar och andra författningar som reglerar området. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om två veckor inom radiologisk verksamhet ingår.
Kursen är indelad i tre moment
Moment 1, grundläggande strålningsfysik och strålskydd 3,5 hp.
Moment 2, grundläggande omvårdnad och teori sjukvårdstekniker 6 hp.
Moment 3, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med fördjupningsarbete samt kliniska färdigheter 5,5 hp.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad
Kontaktperson för kursen är:
Institutionen för omvårdnad