Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Religionshistoria: kandidatkurs

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

Kursen breddar och fördjupar tidigare tillägnade kunskaper i religionshistoria med särskild tyngdpunkt på teori, metod och en fördjupning inom ett historiskt, geografiskt eller tematiskt avgränsat område inom det religionshistoriska forskningsfältet. I anslutning till detta behandlas bland annat ett antal centrala religionshistoriska begrepp samt den religionshistoriska forskningens vetenskapsteoretiska, etiska och samhälleliga aspekter.
Kursen består av två moment.

Moment 1: Religionshistorisk teori och metod 7.5 hp

Inom ramen för momentet behandlas ett antal teorier, metoder och begrepp som förekommer frekvent inom det religionshistoriska forskningsområdet.

Moment 2: Religionshistorisk fördjupning 7.5 hp

Inom ramen för momentet behandlas ett historiskt, geografiskt eller tematiskt avgränsat område inom det religionshistoriska forskningsfältet, vilken väljs i samråd med examinerande lärare.

Anmälan och behörighet

Religionshistoria: kandidatkurs, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

18 januari 2021

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där minst en kurs om 7,5 hp ingår inom religionshistoria eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-12122

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Kurs och programvägledaren för religionsvetenskap och teologi