Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Denna kurs syftar till att ge förtrogenhet med både den teoretiska grunden och den praktiska tillämpningen av kvantitativa metoder för uppskattning av risk och portföljval, vilka är relevanta för finansiella företag och försäkringsbolag. I början av kursen studeras portföljer av olika tillgångar där riskmått beräknas med hjälp av analytiska approximationer, volatilitetsmodeller och extremvärdesteori. Även portföljvalsmetoder studeras, däribland klassisk Markowitz­teori. Därefter studeras risker och investeringsstrategier för ett livbolag genom så kallad ALM­-analys. Detta är ett mer komplicerat portföljvalsproblem eftersom det inte är tillräckligt att bara studera tillgångarna utan hänsyn också måste tas till de åtaganden som finns gentemot kunderna, framförallt i form av garantier. På grund av komplexiteten så görs detta med hjälp av simulering och här ingår både att konstruera en ekonomiskt trovärdig stokastisk scenariogenerator utifrån marknadsdata och att implementera en modell av livbolaget.
Även beräkningen av riskkapital för ett livbolag, utifrån en marknadskonsistent balansräkning, behandlas. Detta utgör en av grundpelarna i riskregelverket Solvens 2 för försäkringsbolag och används idag av många bolag i form av Economic Capital. Kursen ger också en introduktion till kreditriskmodellering samt reservsättning och riskmodellering inom sakförsäkring.

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik. Kursen kan ingå i en examen som en kurs i huvudområdet beräkningsteknik. 

Anmälan och behörighet

Riskbaserad portfölj- och företagsstyrning, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp där minst 60 hp ska vara inom huvudområdena matematik och matematisk statistik och inkludera  kurser inom finansiell matematik och Monte Carlo-metoder samt en kurs i matematisk statistik eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Platsgaranti Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-58028

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman