"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Seminariekurs 3b: Förberedande studier i arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia inför examensarbete

  • Antal högskolepoäng 5 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på förberedande forskning och studier i arkitektur- och stadsbyggnadsteori och historia inför examensarbetet. Parallellt studierna och designforskningen i Synteskurs 3 och den tekniska och professionella forskning i Seminariekurs 3a ska studenterna genomföra primärforskning inom historia och teori avsedd att tillämpas i examensarbetsprojektet.

Kursens tonvikt är på att studenten identifierar en stark position som utgångspunkt och stöd för sitt examensarbete. För att etablera och formulera denna position ska studenterna genomföra forskning, inklusive arbete i bibliotek, arkiv och institutioner och, vid behov, genomföra intervjuer och fältarbete. Tonvikten är på primärforskning och förvärv av ny kunskap och samt inbegriper utarbetandet av en forskningsrapport på 3000 ord.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson