"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sjukdomslära och genetik

  • Antal högskolepoäng 9 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

I kursen ingår allmän och organspecifik sjukdomslära. Sjukdomar i olika organsystem belyses utifrån deras etiologi, sjukdomsbild, cellulära mekanismer och diagnostiska metoder. Dessutom behandlas medicinsk genetik samt etiska aspekter som diskuteras i relation till sjukdomslära. Olika sjukdomar belyses i relation till internationella aspekter. Kursen omfattar även grundläggande farmakologi.  

Anmälan och behörighet

Sjukdomslära och genetik, 9 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

23 oktober 2023

Slutar

3 december 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 50 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet inkluderande läkemedelsräkning - eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 22 260 kr. Total studieavgift: 22 260 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-39016

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Sarita Nordström