"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skogens idéhistoria

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

I den här kursen får studenterna kunskap om idéhistoriska och miljöhumanistiska perspektiv på skog. Kursen behandlar skogens historia som något miljömässigt, samhälleligt och kulturellt som inbegriper olika idéer, vetenskapliga discipliner, politiska ambitioner, institutionella ramar och kulturella förståelser. Kursen har ett jämförande perspektiv, där förändringar i Sverige från 1800-talet fram till idag jämförs med exempel från andra länder och kulturella sammanhang. Det övergripande målet är att studenterna ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap och analytiska förståelseramar för att på ett prövande sätt kunna förstå skogens roller i samhället, både förr och nu, samt hur detta relaterar till olika hållbarhetsutmaningar.

Anmälan och behörighet

Skogens idéhistoria, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 oktober 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

För kursen rekommenderas dator (windows 10 eller senare eller macOS), stabilt internet samt headset och webbkamera. Möjligheterna att använda lärplattformen Canvas via mobil eller surfplatta är begränsade. Som webbläsare rekommenderas Chrome eller Firefox.

Behörighetskrav

90 hp i ett ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-16400

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för idéhistoria