Hoppa direkt till innehållet
printicon

Skogens idéhistoria

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

I den här kursen får studenterna kunskap om idéhistoriska och miljöhumanistiska perspektiv på skog. Kursen behandlar skogens historia som något miljömässigt, samhälleligt och kulturellt som inbegriper olika idéer, vetenskapliga discipliner, politiska ambitioner, institutionella ramar och kulturella förståelser. Kursen har ett jämförande perspektiv, där förändringar i Sverige från 1800-talet fram till idag jämförs med exempel från andra länder och kulturella sammanhang. Det övergripande målet är att studenterna ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap och analytiska förståelseramar för att på ett prövande sätt kunna förstå skogens roller i samhället, både förr och nu, samt hur detta relaterar till olika hållbarhetsutmaningar.

Anmälan och behörighet

Skogens idéhistoria, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Behörighetskrav

90 hp i ett ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-16401

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)