Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skogens idéhistoria

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2021

Om kursen

I den här kursen får studenterna kunskap om idéhistoriska och miljöhumanistiska perspektiv på skog. Kursen behandlar skogens historia som något miljömässigt, samhälleligt och kulturellt som inbegriper olika idéer, vetenskapliga discipliner, politiska ambitioner, institutionella ramar och kulturella förståelser. Kursen har ett jämförande perspektiv, där förändringar i Sverige från 1800-talet fram till idag jämförs med exempel från andra länder och kulturella sammanhang. Det övergripande målet är att studenterna ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap och analytiska förståelseramar för att på ett prövande sätt kunna förstå skogens roller i samhället, både förr och nu, samt hur detta relaterar till olika hållbarhetsutmaningar.

Anmälan och behörighet

Skogens idéhistoria, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

24 mars 2021

Slutar

6 juni 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Behörighetskrav

90 hp i ett ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-16502

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)