Hoppa direkt till innehållet
printicon

Skogsekologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till dem som ska arbeta som lärare, i skogsbruket, med naturvård, uthållig markanvändning och forskning. Den ger fördjupad kunskap om de abiotiska och biologiska faktorer som reglerar boreala skogars struktur och funktion. I kursen ingår: skoglig vegetationsekologi, störningsdynamik, marklära, mykologi, entomologi, klimatologi, bevarande av skoglig mångfald, exkursioner till naturliga och brukade skogar, skoglig inventeringsmetodik och ett individuellt arbete.
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Kristin Palmqvist, kursansvarig