Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 23 november 2020)

printicon

Små barns tal och språkutveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursens mål är att den studerande skall utveckla kunskap om små barns utveckling och lärande med stöd av olika teorier. Speciellt fokus läggs vid teorier om barns tal- och språkutveckling och hur olika språkliga uttrycksformer som bild, berättelser, musik och dramalek kan ge stöd för denna utveckling. Vidare bearbetas hur vuxnas förhållningssätt och agerande påverkar små barns lärande och utveckling. I kursen granskas även hur vardagliga situationer kan ta sig uttryck ur ett genusperspektiv.

Ett uppskattat inslag i kursen är att du kommer att tillhöra en mindre grupp som aktivt reflekterar och diskuterar såväl egna erfarenheter som uppgifter i kursen.

Anmälan och behörighet

Små barns tal och språkutveckling, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

2 november 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs helt nätbaserat utan sammankomster. Undervisning genomförs på distans i form av litteraturstudier, skriftliga inlämningsuppgifter med praktiska inslag, gruppuppgifter och forumdiskussioner.
Kursen består av deluppgifter som tillsammans ligger till grund för ett kursbetyg som sätts först efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Anmälningskod

UMU-28407

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör