Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Små barns tal och språkutveckling

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursens mål är att den studerande skall utveckla kunskap om små barns utveckling och lärande med stöd av olika teorier. Speciellt fokus läggs vid teorier om barns tal- och språkutveckling och hur olika språkliga uttrycksformer som bild, berättelser, musik och dramalek kan ge stöd för denna utveckling. Vidare bearbetas hur vuxnas förhållningssätt och agerande påverkar små barns lärande och utveckling. I kursen granskas även hur vardagliga situationer kan ta sig uttryck ur ett genusperspektiv med fokus på språk och kommunikation.

Ett uppskattat inslag i kursen är att du kommer att tillhöra en mindre grupp som aktivt reflekterar och diskuterar såväl egna erfarenheter som uppgifter i kursen.

Anmälan och behörighet

Små barns tal och språkutveckling, 7,5 hp

Startar

1 november 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Upplägg för distanskurs

Kursen genomförs helt nätbaserat utan sammankomster. Undervisning genomförs på distans i form av litteraturstudier, skriftliga inlämningsuppgifter med praktiska inslag, gruppuppgifter och forumdiskussioner. Kursen består av deluppgifter som tillsammans ligger till grund för ett kursbetyg som sätts först efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-28407

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör