Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistisk problemlösning med Excel och VBA

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en god grund i att använda Excel och VBA för att jobba med statistiska problem samt hantera, undersöka och visualisera data. Dessa färdigheter tränas genom att studenterna jobbar med några större, statistikinriktade, projektuppgifter i grupp. Grundträning i att använda typsättningsprogrammet LaTeX ingår också som en viktig del i kursen och används vid rapportskrivning. Resultatet av arbetet med projektuppgifterna redovisas i muntlig och skriftlig form.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman