Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Statistiska tillämpningar

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2021

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Under kursen behandlas statistikerns roll i samhället utifrån statistikerns och tillämparens synvinklar. Studenten får övning i att kritiskt granska och bedöma rimligheten i statistiska resultat och slutsatser i arbeten med statistiskt innehåll. Under kursen diskuteras kommunikation med personer utan specialkunskaper i ämnet statistik samt etiska aspekter relaterade till statistiskt arbete. Kursen behandlar olika aspekter av statistisk konsultation. Studenten gör ett fördjupat arbete inom ett valt tillämpningsområde.

Det ingår även gästföreläsningar och studiebesök där företrädare för olika tillämpningsområden beskriver sin verksamhet och hur behovet av statistisk kunskap kommer in. Det exakta innehållet i gästföreläsningar och hos studiebesök kan variera mellan kurstillfällen.

Anmälan och behörighet

Statistiska tillämpningar, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

24 mars 2021

Slutar

2 maj 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Statistik A, 30hp, eller motsvarande kunskaper

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 13 700 kr. Total studieavgift: 13 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-27906

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2020. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Studievägledare vid Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet