"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistiska tillämpningar

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

I denna kurs lyfter vi olika aspekter av rollen som statistiker eller data scientist. Denna yrkesroll (nedan enbart benämnt som statistiker) är viktig i samhället. Statistiker återfinns inom många olika verksamheter och arbetet inkluderar ofta nära samarbete med andra ämnesområdesföreträdare.

I kursen ingår gästföreläsningar och studiebesök där verksamma inom olika ämnesområden beskriver sitt arbete och hur behovet av kunskap inom statistik och data science kommer in. Under kursen får studenterna göra ett fördjupningsarbete om statistikerns roll inom ett eget valt ämnesområde (så som medicin och hälsa, finans, idrott, miljö etc.). Vidare får studenten redogöra för såväl etiska aspekter som statistikerns roll för en hållbar utveckling. Studenten får övning i att kritiskt granska och bedöma rimligheten i statistiska resultat och slutsatser i arbeten med statistiskt innehåll. Kursen behandlar även olika aspekter av statistisk konsultation, däribland kommunikation med personer utan specialkunskaper i ämnet statistik. Det exakta innehållet i gästföreläsningar och studiebesök kan variera mellan kurstillfällen.

Anmälan och behörighet

Statistiska tillämpningar, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

15 januari 2024

Slutar

19 mars 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: Statistik A, 30hp, eller motsvarande kunskaper

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 13 700 kr. Total studieavgift: 13 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-27920

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Studievägledare vid Enheten för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet