"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Svenska för F-3, kurs 1

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar barns språk -, skriv- och läsinlärning/utveckling. Grundläggande skriv- och läsmetodiska strategier bearbetas och diskuteras. Kommunikationens och språkmiljöns inverkan på elevers lärande och språkutveckling ingår och skönlitteraturens betydelse för barns språklärande uppmärksammas. Svenskans uppbyggnad och ljudsystem studeras och lekens betydelse för lärande problematiseras. IKT och estetiska lärprocesser behandlas I samband med skriftspråkslärande.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)