"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

T 2 - Civilrätt

Du är antagen till T 2 - Civilrätt 30 hp inom Juristprogrammet. I det här välkomstbrevet kan du läsa mer om vad du behöver göra innan kursen startar, först och främst tacka ja till din plats. Du kan även läsa lite mer om kursen. Hittar du inte de svar du behöver här så hör du bara av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan, så svarar vi. Vi ses i vår!

Så här börjar du

 • 2. Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. På den här kursen ska du själv registrera dig på Studentwebben innan kursstart. Webbregistreringen öppnar 10 januari och funktionen kommer att vara öppen till och med 18 januari.

  Kursintroduktion sker på måndag 17 januari 2022 kl 12.15-13.00 (Obs! tiden) i H HörsalE (Humanisthuset).

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  2022-01-17

  Tid: 12.15 - 13.00

  Plats: H HörsalE (Humanisthuset)

  Fäll ihop

Om kursen

 • Kursens upplägg

  Välkommen till T2 på juristprogrammet! Nedan finns information om kursen som ni bör ta del av.

  Schema

  Ett mycket preliminärt schema för vt 2022 kommer att finnas tillgängligt i TimeEdit i slutet av november. Undervisningen kommer att bedrivas på Campus (så länge inget annat besked lämnas med anledning av ändrat smittläge).

  PBL

  På T2 tillämpas – liksom på övriga terminer - i huvudsak s.k. problembaserat lärande, PBL. Under den första terminen har ni fått en inblick i hur det är att arbeta med denna pedagogik.

  Seminarierna

  Seminarierna, 23 stycken, är obligatoriska och kan se ut på en rad olika sätt. Exempelvis kan de vara rättsfallsseminarier, rättegångsspel, diskussioner, rådgivning, debatter eller andra muntliga redovisningar. Även längden på dem kan variera, även om två timmar per seminariegrupp är allra vanligast. Ibland förekommer skriftliga komplement till seminarierna, t.ex. uppgifter som ska lämnas in innan seminariet. Det framgår av instruktionerna till varje seminarium hur det ska genomföras. Seminarierna ligger tillgängliga i Canvas senast en vecka innan seminariet.

  Seminarierna ska alltid förberedas i basgrupperna, men varje student ska vara beredd att svara självständigt på frågor under seminariet. Alla förutsätts delta aktivt och vi hjälps tillsammans åt att skapa en intressant, utvecklande och kreativ seminariemiljö. En jurist måste våga och vara van vid att självständigt och ibland offentligt föra fram sin åsikt, och försvara den mot meningsmotståndare om det behövs. Samtidigt måste man kunna arbeta tillsammans med andra i grupp. Seminarieverksamheten syftar till att öva på dessa olika egenskaper. Det är därför också viktigt att varje student har med sig egna anteckningar från förberedelserna till seminariet och inte förlitar sig på andra i basgruppen.

  Seminarierna examineras med godkänt eller underkänt. Den individuella seminarieinsatsen betygsätts inte med graderad betygsskala, men om det skulle visa sig att en student inte är aktiv eller inte har förberett sig kan denna bli underkänd och kan då inte tillgodoräkna sig det seminariet. Läraren meddelar då studenten detta muntligen efter seminariet. En kompletteringsuppgift (s.k. omprov) måste då göras. Närmare info. om omproven ges under kursen.

  Basgrupperna

  Det är viktigt att alla deltar och bidrar i basgruppsarbetet. Det får inte bli så att bara någon eller ett par stycken gör merparten av arbetet. Diskutera gärna igenom med varandra i ett tidigt skede hur ni framöver ska lägga upp ert basgrupparbete på lämpligt sätt.

  Basgrupperna byts efter ungefär halva terminen. Utgångspunkten är att det inte är tillåtet att byta vare sig seminariegrupp eller basgrupp under terminens gång, utöver vad som framgår av schemat. Om det finns ömmande omständigheter kan ett byte i undantagsfall godtas. (Att seminariet t.ex. råkar kollidera med annan inbokad aktivitet eller att man bokat en semesterresa är normalt inget skäl till byte.) Det är kursansvarig lärare, alt. den lärare som håller i det aktuella seminariet, som beslutar om byte ska tillåtas. Studenten måste alltid kontakta läraren om denna fråga i god tid innan seminariet.

  Närvaro – frånvaro

  Som utgångspunkt gäller närvaro vid alla seminarier! Juristprogrammet har av tradition mycket mindre schemabunden undervisning än t.ex. naturvetenskapliga, tekniska och medicinska utbildningar. Vi anser därför att det är viktigt för era kunskaper och för utbildningsmiljön att ni närvarar vid de seminarier som erbjuds. Vid terminens slut sammanställs närvaron under kursen. Om det visar sig att studenten haft frånvaro gör läraren en bedömning av om detta kan godtas. Från rättgångsspel och de två integrationsseminarierna medges inte frånvaro. Närmare information om frånvaropolicyn, integrationsseminarierna m.m. ges vid kursstart.

  Tänk på att komma i god tid till föreläsningar och seminarier. Sena ankomster upplevs störande av både studenter och lärare. Om ankomsten till ett seminarium blir alltför sen (eller om en student lämnar seminariet alltför tidigt) kan det medföra att seminariet inte kan tillgodoräknas och blir då underkänt (omprov krävs). Om ni av någon anledning behöver komma sent eller gå tidigt så meddela seminarielärare detta, helst i förväg

  Lagboken

  Eftersom lagtext och regler är ert arbetsverktyg rekommenderas att ni alltid tar med lagboken till seminarierna. Ni behöver lära er att slå i lagboken snabbt och obehindrat inför tentamen, eftersom ni inte tillgång till lagtext i datorn under tentan.

  Skrivuppgift

  En individuell skrivuppgift (uppsats/PM) på några sidor ska också författas. Poängen från uppsatsen läggs till den skriftliga digitala tentamen som avslutar kursen. Skrivuppgiften ger god träning i skriftlig framställning och tillämpning av den juridiska metoden. Närmare information om skrivuppgiften, poäng, bedömningsgrunder och möjlighet till feedback, lämnas vid kursstart samt i Canvas från kursens början.

  Föreläsningarna

  Föreläsningarna är frivilliga, men rekommenderas varmt eftersom de ger en överblick över olika ämnen och rättsfrågor samt skapar en möjlighet till kontakt med medstudenter och lärare. De flesta föreläsningar är av mer översiktlig karaktär och fungerar som en introduktion till nya rättsområden och är tänkta att underlätta inläsningen av kurslitteraturen. Föreläsningarna blir i sal. I vissa fall kan föreläsningen tillhandahållas även i inspelad form.


  Självstudier

  En viktig del av juridikstudierna är den enskilda inläsningen av kurslitteraturen. Den är främst ett viktigt hjälpmedel för att närmare förstå innehållet i och tillämpningen av rättsreglerna. Läs inte böckerna enbart för att få ”utantillkunskaper”. Centralt på kursen är istället att kunna identifiera rättsliga problem och att kunna tillämpa rättsregler och andra rättskällor på dessa praktiska problem och scenarion. Observera att litteraturen förmodligen inte ger svar på alla dina frågor. Du måste ofta söka lösningar och argument i andra källor än i kurslitteratur, t.ex. i förarbeten och praxis.

  Kursutvärdering och kursutveckling

  Terminen utvärderas på tre sätt:

  1) genom fortlöpande samtal mellan lärarna inbördes och med studenterna;

  2) genom att den terminsansvarige håller regelbunden kontakt under terminen med representanter för studenterna (kursrådet);

  3 genom en anonym, skriftlig utvärdering vid terminens slut. Inför varje terminsstart går vi igenom synpunkterna från kursråd och utvärderingar och försöker så långt det går att tillmötesgå era önskemål om förändringar. Det är därför mycket viktigt att ni besvarar kursutvärderingarna!

  Kontakter

  Kursansvarig lärare: Maria Eklund, 090-786 7113, maria.eklund@umu.se

  Kursadministratör: Vanessa Vincentie, 090-786 5086, vanessa.vincentie@umu.se.

  Övriga lärare framgår av schemat. För mejl och telefon till varje lärare se institutionens hemsida under Personal: www.jus.umu.se/om-institutionen/personal/

  Kursamanuens: Madeleine Stenberg. Kontaktuppgifter kommer senare.

   

   

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Umu-id kommer du behöva när du ska:
  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • Beställ ditt Umu-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett Umu-kort. Umu-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om Umu-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om det krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)