Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teoretiska perspektiv på människa-datorinteraktion

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Människa-datorinteraktion (engelska: Human Computer Interaction) har utvecklats till ett tvärvetenskapligt forskningsfält. I takt med digitaliseringen av samhället ökar behovet av teorier och ramverk för att förstå, analysera och utforma interaktiva system. Kunskapsutvecklingen inom området människa-datorinteraktion har skett genom olika vågor som påverkats av teknikutveckling, användningssammanhang och framväxande teorier. Kursen omfattar en översikt av teoriutvecklingen inom området människa-datorinteraktion och en fördjupning av relevanta teorier relaterade till respektive fas. Vidare bedrivs kursen med särskild uppmärksamhet på hur etiska och kritiska aspekter avspeglas i människa-datorinteraktionsforskning.

Anmälan och behörighet

Teoretiska perspektiv på människa-datorinteraktion, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

31 oktober 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap, eller motsvarande. Dessutom krävs En B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F2724

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 januari 2022.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik