"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tillämpad journalistik

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Ett övergripande mål med kursen är att integrera teoretiska och praktiska kunskaper om journalistikbranschen. Under kursen får studenten på en praktikplats, under handledning, pröva och utveckla sina kunskaper om och färdigheter i journalistik. Vidare får studenten fördjupa sina kunskaper i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys samt vetenskapligt skrivande, genom ett uppsatsarbete. Uppsatsarbetet kan genomföras i anslutning till och på uppdrag av praktikplatsen

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktpersoner för kursen är:
Kerstin Engström, Studieadministratör