"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tumörbiologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen skall ge kunskaper om de molekylära mekanismerna bakom transkriptionskontroll, signaltransduktion, cellcykelkontroll, och celldifferentiering med tonvikt på betydelsen för tumöruppkomst. Signaltransduktion och cellcykelkontroll är konserverade processer hos i stort sett alla eukaryota organismer. Genom genetiska studier i enkla modellsystem har den molekylära cellbiologin utvecklats dramatiskt och fått avgörande betydelse för förståelsen av

tumörsjukdomar. Målsättningen är att studenten ska erhålla tillräckliga kunskaper om genetiska modellsystem och generella biologiska reglersystem för att kunna förstå och tillägna sig vetenskapliga originalrapporter inom molekylär cell- och tumörbiologi. De experimentella övningarna omfattar arbete med olika modellorganismer och metodik för att studera transkriptionskontroll, signaltransduktion, celldifferentiering och celltillväxt.

Anmälan och behörighet

Tumörbiologi, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 oktober 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp i biologi (innehållande genetik, cellbiologi, molekylärbiologi och djurfysiologi) varav minst 7,5 hp i genetik, samt 20 hp i kemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-51433

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)