"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tyska för ämneslärare, kurs 2

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

I kursen ingår studier av tysk syntax, det tyska språkets utveckling, tyskspråkig litteratur från upplysningen till naturalismen samt barn- och ungdomslitteratur. Vidare ingår analys av texter ur ett språk- och litteraturvetenskapligt perspektiv, studier av skola och samhällsliv i Tyskland samt muntlig framställning och textproduktion. Studier av språkdidaktik, bland annat språkundervisningens och språktillägnandets förutsättningar och villkor samt träning i att anlägga ett didaktiskt perspektiv på behandlat stoff och att bedöma och betygssätta elevers kunskaps- och färdighetsutveckling ingår också.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)