Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tyska, Tyskspråkiga texter - från Gutenberg till nya medier

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

I kursen studeras tyskspråkiga texter som återfinns i det offentliga rummet ur olika språkvetenskapliga perspektiv. Några centrala teman är textstruktur, textproduktion, multimodalitet och diskursanalys.

Deutschsprachige Texte - von Gutenberg zu neuen Medien
In diesem Kurs werden deutschsprachige Texte aus dem öffentlichen Sprachgebrauch zu unterschiedlichen Zeiten aus sprachwissenschaftlichen Perspektiven untersucht. Zentrale Themen sind dabei Textstruktur, Textproduktion, Multimodalität und Diskursanalyse.

 

Undervisningsspråk är tyska. Unterrichtssprache ist Deutsch.

Anmälan och behörighet

Tyska, Tyskspråkiga texter - från Gutenberg till nya medier, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 augusti 2021

Slutar

1 november 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Tyska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är helt nätbaserad. I kursen ingår ett antal obligatoriska seminarier via internet. Om intresse finns kan studiegrupper i Umeå ordnas. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och nätuppkoppling, se ”Tekniska krav för nätkurser” på https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

 

Behörighetskrav

Univ: Ett av följande alternativ:
Tyska C, Språkstruktur, språkbruk och litteratur, 15 hp (1TY033) eller
15 hp (inkl. kurs i språkvetenskap) från Tyska C med allmän inriktning, 30 hp (1TY012) eller
15 hp (inkl. kurs i språkvetenskap) från Tyska C med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet, 30 hp (6TY000)
eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-14810

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)