Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen går igenom hur uppföljning och utvärdering kan ligga till grund för kvalitets- och verksamhetsutveckling i det sociala arbetets praktik. Utvärdering och uppföljning diskuteras i ett nationellt, regionalt och lokalt sammanhang där även etiska, juridiska, ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter behandlas. Under kursen behandlas även användning av digitala verktyg vid uppföljning och utvärdering. Ett centralt inslag är en genomgång av olika teoretiska perspektiv och modeller för genomförande av uppföljning och utvärdering av socialt arbete. Bl.a. avhandlas skillnader mellan uppföljning och utvärdering på individ-, grupp- och samhällsnivå. Under kursen problematiseras intressent- och nyttoperspektiv i uppföljning och utvärdering, tillika diskuteras potentiella bieffekter. Dessutom behandlas hur kunskaper från uppföljning och utvärdering kan värderas, implementeras och användas i praktiken.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)