"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Verksamhetsförlagd utbildning

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Målet med kursen är att den studerande skall kunna omsätta tidigare inhämtade teoretiska kunskaper i den praktiska verksamheten. Vidare skall erfarenheter, kunskaper och färdigheter av värde för de fortsatta studierna inhämtas. Den studerande skall aktivt ta del av den löpande verksamheten under sin VFU. Under perioden skall ett antal uppgifter kopplade till de tidigare teoretiska kurserna lösas. Dessutom skall den studerande föra dagbok som i slutet sammanfattas till en rapport. Regelbunden kontakt med utsedd handledare är viktig. Den studerande upprättar tillsammans med handledaren en individuell VFU-plan.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Jonatan Svanlund