"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård

  • Antal högskolepoäng 9 hp

Om kursen

Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom ambulanssjukvård och/eller inom närliggande specialitet. I kursen ingår att bedöma, planera och genomföra olika åtgärder samt dokumentera, rapportera och utvärdera omvårdnad till sjuk och/eller skadade personer. Dessutom ingår att ge stöd, information och vägledning till sjuk och/eller skadad person samt dennes närstående. Teamarbete, planering av organisation, arbetsmiljö och säkerhet inom ambulanssjukvård ingår också i kursen. Reflektioner kring betydelsen av egna värderingar och aspekter på klass, genus, etnicitet och etik behandlas i relation till kursens innehåll och verksamhetsområden. I kursen behandlas även teknisk apparatur, samt relevanta styrdokument inom omvårdnad i ambulanssjukvård.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad