Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Modul 1: Under modulen studeras forskningsprocessen med fördjupning i vetenskaplig dokumen¬tation, vilket inkluderar analys, tolkning och presentation av resultat på ett veten¬skapligt sätt. Dessutom innehåller kursen artikelsökning, sammanfattning och presentation av vetenskapliga publikationer, kritisk granskning, diskussion av mänskliga rättigheter och etiska aspekter inom biomedicinsk forskning och etiska prövningar.

Modul 2: Modulen omfattar sjukvårdens organisation, styrande författningar inom hälso- och sjukvård, arbetsrättslagstiftning, arbetsmiljöfrågor, budget- och ekonomistyrning. I kursen ingår även arbetspsykologi, ledarskapsteori och ledarens ansvar för en verksamhet samt sammanställa och redogöra för genomfört förbättringsarbete.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Karin Emanuelsson