Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vetenskaplig teori och metod II

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar en fördjupning i kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder. Kursen kommer framför allt att fokusera på analytiskt, kritiskt, kreativt och forskningsetiskt tänkande. Genus- och transkulturella perspektiv i forskning ingår.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad
Kontaktperson för kursen är:
Institutionen för omvårdnad