"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dietistprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Som dietist får du möjlighet att förbättra människors hälsa och blir en expert på matens betydelse för hälsa och vid sjukdom. För dietisten står samtal med människor i fokus och därför är samtalsmetodik och kommunikation en viktig del av utbildningen. Som dietist kan du exempelvis jobba inom hälso- och sjukvård, kommun, livsmedelsområdet och som konsult.

Intresserad av mat och måltider? Det här kan du studera!

Här får du veta mer om våra programutbildningar vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Under utbildningen

Under den första delen av utbildningen inhämtar du en bred kunskap inom områden som handlar om matens betydelse för människan ur ett sociologiskt, näringsmässigt, fysiologiskt och hälsomässigt perspektiv. Under den senare delen av utbildningen fördjupas dina kunskaper och du utvecklar förmågor som är direkt kopplade till dietistyrket, t.ex. att utifrån symtom eller sjukdom kunna föreslå lämplig kost- eller nutritionsbehandling för den enskilde individen.

Med samtalet som redskap

Som dietist är samtalet, både med den enskilde individen och i grupp, centralt. Därför är samtalsmetodik och kommunikation en mycket viktig del som du kommer att få träna dig på och utveckla under din utbildning.

Unikt för dietistprogrammet i Umeå är att du som student, under handledning av en legitimerad dietist, håller i kostsamtal med andra studenter på campus. Under detta moment tränar du dina färdigheter i samtalsmetodik vilket skapar en viktig grund för den praktik som du gör hos en yrkesverksam dietist i slutet av din utbildning.

Studera utomlands

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap har avtal med olika universitet i Europa och du kan ansöka om att få åka i väg på utbytesstudier på masternivå.

Programöversikt

År 1
Kostvetenskap A och B.

År 2
Kostvetenskap C.
Fysiologi för dietetik. Dietetik A.

År 3
Dietetik B. Uppsats i kostvetenskap. Klinisk
utbildning inom dietistprogrammet.

Efter utbildningen

Dietist är ett legitimationsyrke. Som legitimerad dietist är du den som ansvarar för kost- och nutritionsbehandling inom hälso- och sjukvård samt kommunal verksamhet. Du kan också arbeta med hälsa och friskvård eller med produktutveckling inom livsmedelsområdet. En del dietister driver även egna konsultföretag. Utbildningen ger dig möjlighet att studera på avancerad nivå för att i ett nästa steg kunna söka dig vidare till en forskarutbildning.

Var kan du jobba?

Hälso- och sjukvård, kommun, livsmedelsområdet, hälsa och friskvård, konsult.

Intresserad av att läsa mer eller forska?

Efter att ha läst Dietistprogrammet kan du fortsätta studera på avancerad nivå. En masterexamen gör dig behörig att söka dig vidare till en forskarutbildning.

Läs mer om våra masterkurser

Examen

Dietistexamen.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

När söker man till Dietistprogrammet?

Senast den 15 oktober. Antagning till Dietistprogrammet sker till vårterminen.

Hur många platser har Dietistprogrammet?

Dietistprogrammet har 30 platser.

Vad är det för behörighet till Dietistprogrammet?

Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A), Sh A (områdesbehörighet 16).

Hur ser studentgrupperna ut?

På Dietistprogrammet består studentgruppen till stora delar av kvinnor. Vi ser gärna att fler män söker programmet!

Kan man läsa dietistprogrammet på distans?

Nej, dietistprogrammet är en campusutbildning, vilket avser att utbildningen bedrivs heltid på plats vid Umeå universitet. Som student är det därför fördelaktigt att bo i Umeå eller inom kortare pendlingsavstånd till Umeå.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Josefin Brodin