Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 2 år (deltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2022

Under utbildningen

Vill du förbättra framtidens arbetsmiljö? Skaffa dig då den expertkunskap som vår magisterutbildning ger. Området arbetsliv och hälsa är tvärvetenskapligt och handlar om arbetslivets villkor och dess betydelse för den arbetandes hälsa och välbefinnande samt organisationens effektivitet. Perspektiv och kunskap hämtas från natur-, samhälls-, beteende- och medicinsk vetenskap.

Efter studier i arbetsliv och hälsa ska du som student ha:
  • kunskap om teorier som behandlar arbetsmiljöns påverkan på hälsan,
  • färdigheter att använda ett vetenskapligt förhållningssätt för praktisk problemlösning och hälsofrämjande arbete samt
  • färdigheter att arbeta i tvärvetenskapliga team och förmåga att bedöma arbetsrelaterade, etiska och juridiska dilemman
Behörighet till magisterprogrammet har den som avlagt kandidatexamen eller en yrkesexamen om minst 180 hp. För de olika inriktningarna: Beteendevetenskap, Ergonomi, samt Företagssköterska, finns dock särskilda krav. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter så kallad reell kompetens prövas.

I programmet som omfattar 60 högskolepoäng ingår programgemensamma och inriktningsspecifika kurser. Programmet går på halvfart och genomförs som en distansutbildning med upp till två träffar per termin på Campus Umeå. Träffarna kan innehålla obligatoriska moment såsom aktivt deltagande i seminarier och tentamen. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, gruppövningar, seminarier och föreläsningar. Kommunikation mellan student och lärare samt studenter emellan sker via en läroplattform varvid studenten förväntas ha tillgång till dator, headset och internet.

Om du har frågor om programmet, kontakta studierektor Helene Johansson, helene.johansson@umu.se

Efter utbildningen

Examen

Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla en filosofie magisterexamen alternativt en medicine magisterexamen, i enlighet med lokal examensbeskrivning fastställd av rektor, se Umeå universitets hemsida

Filosofie magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Science (60 Credits). Examen utfärdas i huvudområdet arbetsliv och hälsa (Occupational Health) med inriktningen beteendevetenskap (Behavioural Science).

Medicine magisterexamen översätts på engelska till Degree of Master of Medical Science (60 Credits).
Examen utfärdas i huvudområdet arbetsliv och hälsa (Occupational Health) med inriktningen ergonomi (Ergonomics) eller företagssköterska (Occupational Health Nursing).

Anmälan och behörighet

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa inriktning ERGONOMI krävs: - Kandidatexamen i fysioterapi/sjukgymnastik eller arbetsterapi alternativt fysioterapi/sjukgymnastexamen eller arbetsterapeutexamen om 180 hp innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 148 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P3084

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Epidemiologi och Global Hälsa
Kontaktperson för programmet är:
Helene Johansson