"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förskollärarprogrammet

 • Antal högskolepoäng 210 hp
 • Studietid 3,5 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling och lärande fram till skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet ger dig de teoretiska kunskaper du behöver som blivande förskollärare, varvat med inslag där du får använda din kreativa och praktiska sida.

Under utbildningen

Förskollärarprogrammet som campusförlagd utbildning (start hösten 2023)

Programmet ges med 100% studietakt. Campusförlagd utbildning innebär att all undervisning ges på plats vid universitet i Umeå. Undervisningen innehåller aktiviteter och inslag som är viktiga för att kunna utveckla kunskaper och kompetenser för det kommande yrket. Obligatoriska inslag förekommer.

Som student behöver du ha tillgång till dator och internet eftersom information och kommunikation sker via universitets digitala lärplattform.

Förskollärarprogrammet som distansutbildning (start våren 2024)

Programmet ges på distans med 100% studietakt. Distans innebär 3–5 träffar per termin i Umeå och varje träff är 3–4 dagar lång. Under dessa dagar förutsätts att studenter deltar i undervisningen på universitetet, då obligatoriska inslag förekommer. Universitetsförlagda träffar innehåller aktiviteter och inslag som är viktiga för att kunna utveckla kunskaper och kompetenser för det kommande yrket.

Mellan universitetsförlagda träffar hålls kontakten mellan lärare och studenter genom undervisning och studier via Umeå universitets lärplattform vilket gör att du behöver tillgång till dator och internet. 

Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för att delta i kursen och fullgöra de uppgifter som ingår. Vid digitala examinerande tillfällen krävs kamera och headset för att säkerställa rättssäker examination.

Om utbildningen

Förskolläraryrket är ett av samhällets viktigaste yrken och det finns idag ett stort behov av utbildade förskollärare. Är du intresserad av att arbeta professionellt med att stimulera och bidra till barns omsorg, utveckling och lärande är förskollärarprogrammet en yrkesutbildning för dig.

Programmet ger dig en bred grund att stå på som verksam förskollärare. Du ges möjlighet att utveckla kunskaper om förskolan som pedagogisk miljö där bland annat lekens och omsorgens betydelse för barns utveckling och lärande utgör utgångspunkt. Du får också möjlighet att öva din reflekterande förmåga, och då förskollärares arbete innehåller olika formera av estetiska uttryck ges du även utrymme att utveckla och använda din kreativa förmåga i praktiken.

Under utbildningen integreras teoretiska och praktiska studier och genom samarbete med förskolor i regionen erbjuds du närkontakt med förskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Undervisningen vid programmet har nära koppling till den forskning som bedrivs inom området vilket ger dig fördjupade kunskaper om bland annat värdegrund, omsorg, olika ämnesområden och pedagogiskt arbete i förskolans verksamhet.

Som lärare i förskolan är ledarskapet ytterst centralt och därför ger programmet dig möjlighet att utveckla din förmåga att leda och möta barn och vuxna. Här ingår bland annat samtalsmetodiska färdigheter samt möjlighet till röstträning, då rösten utgör ett viktigt verktyg i arbetet. 

Utbildningen omfattar tre delar

 • Det förskolepedagogiska området (120 högskolepoäng)
 • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) (60 högskolepoäng)
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Det förskolepedagogiska området

Här får du får lära dig mer om förskolans uppdrag och arbetssätt men får också kunskap om barns utveckling och lekens betydelse för ett barns lärande. I området ingår ämnena språk, matematik, naturvetenskap och estetiska uttrycksformer.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen som utförs på en förskola. Med stöd av en handledare får studenter träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet. Redan under den första terminen genomför du en första av totalt fyra VFU-perioder.  

VFU är en betydelsefull del av förskollärarutbildningen. Den skapar tillsammans med den universitetsförlagda delen en helhet. Under VFU kommer du som är lärarstudent att få praktisera dina teoretiska kunskaper och utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av en VFU-handledare. Lärarhögskolan ansvarar för att tilldela dig en VFU-placering genom kontakt med berörda skolhuvudmän.

För detaljerad information och regler om VFU se VFU-handboken för studenter.

Unik chans till röstträning

Under din utbildning får du också en unik chans till röstträning. Undervisningen om rösten i förskolläraryrket sker i form av föreläsningar och övningar, med stöd av legitimerade logopeder. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Förskollärarprogrammet

Film med studenten Tilda Jakobsson

Programöversikt

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.

År 2
Ämnesstudier. Utbildningsvetenskaplig kärna.

År 3
VFU. Utbildningsvetenskaplig kärna. Ämnesstudier.

År 4
VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

I utbildningsplanen hittar du mer information om programmet och de kurser som ingår.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som förskollärare.

Anmälan och behörighet

Förskollärarprogrammet, 210 hp

 • Förskollärarprogrammet

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 441 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1600

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2024.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter