Hoppa direkt till innehållet

Förskollärarprogrammet

  • Antal högskolepoäng 210 hp
  • Studietid 3,5 år (heltid)
  • Starttid Vårtermin 2017

Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling fram till skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet ger dig en bra plattform att stå på som förskollärare och du får möjlighet att använda både din kreativa och praktiska sida då jobbet innefattar många skapande och praktiska moment.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Film: Förskollärarprogrammet
Förskollärarprogrammet

Film med studenten Tilda Jakobsson

Under utbildningen

Utbildningen omfattar tre delar:

  • Det förskolepedagogiska området (90 högskolepoäng)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) (60 högskolepoäng)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Det förskolepedagogiska området

Här får du får lära dig mer om förskolans uppdrag och arbetssätt men får också kunskap om barns utveckling och lekens betydelse för ett barns lärande. Ett annat viktigt inslag är utbildningsdelarna som rör språk, kommunikation och språkutveckling.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati, samt hur du som förskollärare bäst möter det enskilda barnets behov av omsorg och stimulans.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du genomför vid en förskola. Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i Västerbottens län eller Örnsköldsviks kommun. Under VFU:n får du med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i förskolan. Redan första terminen genomför du din första VFU där du observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid förskolan.

Studera eller praktisera utanför Sverige?

När du läser på lärarprogrammet har du möjlighet att läsa en kurs eller göra delar av din VFU utanför Sverige. Lärarhögskolan har avtal om sådana utbyten med till exempel Australien, Nya Zeeland, USA, Norge och England. Du kan också genomföra utlandsstudier via andra avtal som Umeå universitet har eller åka som sk free-mover, när du själv ordnar dina utlandsstudier.

Läs mer om var du kan åka och hur det är att studera och göra vfu/praktik utomlands.

Unik chans till röstträning

Under din utbildning får du också en unik chans till röstträning. Undervisningen om rösten i förskolläraryrket sker i form av föreläsningar och övningar, med stöd av legitimerade logopeder. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Programöversikt

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.

År 2
Ämnesstudier. Utbildningsvetenskaplig kärna.

År 3
VFU. Utbildningsvetenskaplig kärna. Ämnesstudier.

År 4
VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

I utbildningsplanen hittar du mer information om programmet och de kurser som ingår.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som förskollärare.

Anmälan och behörighet

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Startar

Vårtermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 a/A6 a)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-01603

Sista anmälningsdag

2016-10-17

Anmälan

Ansökan är stängd, men vissa utbildningar kan fortfarande ha öppet för sen anmälan. Kolla på antagning.se

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor