"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förskollärarprogrammet

 • Antal högskolepoäng 210 hp
 • Studietid 3,5 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Om du är intresserad av att stimulera barns utveckling och lärande fram till skolstarten är förskollärarprogrammet något för dig. Programmet ger dig de teoretiska kunskaper du behöver som blivande förskollärare, varvat med inslag där du får använda din kreativa och praktiska sida för att kunna skapa stimulerande miljöer för barn som bjuder in till lek och lärande.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Som förskollärare arbetar du på en förskola med barn mellan 1-6 år. I den rollen ingår bland annat att självständigt och tillsammans med kollegor, planera, genomföra, utvärdera och utveckla den pedagogiska verksamheten. Det är ett socialt och fysiskt rörligt yrke där du har många olika arbetsmoment under en dag. Det passar dig som vill arbeta med barn och möta deras behov av omsorg samt skapa förutsättningar för deras lärande och utveckling genom lek och skapande verksamhet. Det passar också dig som trivs att arbeta i grupp.

Förskollärarprogrammet som campusförlagd utbildning (start hösten 2024)

Programmet ges med 100% studietakt. Campusförlagd utbildning innebär att all undervisning ges på plats vid universitet i Umeå. Undervisningen innehåller aktiviteter och inslag som är viktiga för att kunna utveckla kunskaper och kompetenser för det kommande yrket. Obligatoriska inslag förekommer.

Som student behöver du ha tillgång till dator och internet eftersom information och kommunikation sker via universitets digitala lärplattform.

Förskollärarprogrammet som distansutbildning med träffar i Umeå (start våren 2025)

Programmet ges på distans med 100 procents studietakt. Du förväntas delta i undervisning som genomförs dagtid digitalt samt vid gemensamma träffar 3–5 gånger per termin i Umeå. Varje träff är 3–4 dagar lång, med obligatoriska inslag som kräver närvaro vid universitetet. Dessa inslag genomförs i ett socialt sammanhang, en arbetsgemenskap, och utgör därför en viktig del av utbildningen.

Mellan de gemensamma träffarna sker undervisning via Umeå universitets lärplattform. Du kommer också att ha kontakt med undervisande lärare och studiekamrater via plattformen, vilket innebär att tillgång till dator och internet är en förutsättning för att du ska kunna delta i utbildningen.  Vid digitala examinerande tillfällen krävs därtill kamera och headset för att säkerställa rättssäker examination.

Om utbildningen

Är du intresserad av att arbeta professionellt med att stimulera och bidra till barns omsorg, utveckling och lärande är förskollärarprogrammet en yrkesutbildning för dig. Programmet ger dig en gedigen grund att stå på som verksam förskollärare.

Under utbildningen ges du bland annat möjlighet att utveckla kunskaper om planering, genomförande och utvärdering av barns lärande i förskolan. Du får också lära dig att använda ett utforskande och experimenterande arbetssätt tillsammans med barnen. Utbildningen ger dig även möjlighet att utveckla kunskaper om hur undervisning i praktiskt estetiska ämnen kan stärka barnens lärande i exempelvis språk, matematik med mera.

Under utbildningen ingår teoretiska och praktiska studier. Genom samarbete med förskolor i regionen får du ta del av förskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Undervisningen vid programmet har nära koppling till den forskning som bedrivs inom området vilket ger dig fördjupade kunskaper om bland annat värdegrund, omsorg, olika ämnesområden samt pedagogiskt arbete i förskolans verksamhet.

Som lärare i förskolan är ledarskapet centralt och därför ger programmet dig möjlighet att utveckla din förmåga att leda och möta barn och vuxna. Här ingår bland annat samtalsmetodiska färdigheter samt möjlighet till röstträning, då rösten utgör ett viktigt verktyg i arbetet. 

Utbildningen omfattar tre delar

 • Det förskolepedagogiska området (120 högskolepoäng)
 • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) (60 högskolepoäng)
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Det förskolepedagogiska området

Här får du får lära dig mer om förskolans uppdrag och arbetssätt men får också kunskap om barns utveckling och lekens betydelse för ett barns lärande. I området ingår ämnena språk, matematik, naturvetenskap och estetiska uttrycksformer.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tar upp frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Den tar även upp det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen som utförs på en förskola. Med stöd av en handledare får studenter träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet. Redan under den första terminen genomför du en första av totalt fyra VFU-perioder.  

VFU är en betydelsefull del av förskollärarutbildningen. Den skapar tillsammans med den universitetsförlagda delen en helhet. Under VFU kommer du som är lärarstudent att få praktisera dina teoretiska kunskaper och utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av en VFU-handledare. Lärarhögskolan ansvarar för att tilldela dig en VFU-placering genom kontakt med berörda skolhuvudmän.

För detaljerad information och regler om VFU se VFU-handboken för studenter.

Unik chans till röstträning

Under din utbildning får du också en unik chans till röstträning. Undervisningen om rösten i förskolläraryrket sker i form av föreläsningar och övningar, med stöd av legitimerade logopeder. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Förskollärarprogrammet

Film med studenten Tilda Jakobsson

Programöversikt

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.

År 2
Ämnesstudier. Utbildningsvetenskaplig kärna.

År 3
VFU. Utbildningsvetenskaplig kärna. Ämnesstudier.

År 4
VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

I utbildningsplanen hittar du mer information om programmet och de kurser som ingår.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som förskollärare.

Anmälan och behörighet

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin
 • Förskollärarprogrammet

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 441 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1600

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter