Hoppa direkt till innehållet
printicon

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3

  • Antal högskolepoäng 240 hp
  • Studietid 4 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2018

Programmet fokuserar på de första skolårens stora utmaning - att låta alla elever erövra basfärdigheterna att läsa, skriva och räkna. Du fördjupar dig i hur du som blivande lärare kan skapa förutsättningar för elever att lära och utvecklas. Du tränar din förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet.

Lärare som undervisar barn
Öppna i fullskärmsläge
FotoJohan Gunséus

Under utbildningen

Utbildningen omfattar tre delar:

  • Ämnesstudier (150 högskolepoäng)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (60 högskolepoäng)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (30 högskolepoäng)

Ämnesstudier

Utbildningen består till stor del av ämnesstudier, där du fördjupar dig i ämnen som är kopplade till arbete i förskoleklass- och grundskolans första år. Bland annat studerar du svenska, engelska och matematik. Programmet innehåller även kurser i naturorientering och teknik samt samhällsorientering.

Utbildningsvetenskaplig kärna

I utbildningsvetenskapliga kärnan (UK) behandlas frågor kring kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Här behandlas även det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du utbildas i att bedöma elevers lärande och utveckling.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du genomför vid en skola. Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i Västerbottens län eller Örnsköldsviks kommun. Under VFU:n får du med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i skolan. Redan första terminen genomför du din första VFU där du observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid skolan.

"Språkbada" i England

Engelska är ett obligatoriskt ämne i grundlärarprogrammen för årskurs 1-3. Som en student på grundlärarprogrammet kan du om du vill under två veckor åka till Leeds och vara med i lärarutbildningen vid Leeds Trinity University. Under de två veckorna kommer du till exempel att vara med på föreläsningar, göra skolbesök och driva ett eget projekt. Du bor hos en värdfamilj där du får träna din engelska i vardagssituationer samt får fördjupade kunskaper om vardagsliv och kultur i ett engelskspråkigt land.

Studera eller praktisera utanför Sverige?

När du läser på lärarprogrammet har du möjlighet att läsa en kurs eller göra delar av din VFU utanför Sverige. Lärarhögskolan har avtal om sådana utbyten med till exempel Australien, Nya Zeeland, USA, Norge och England. Du kan också genomföra utlandsstudier via andra avtal som Umeå universitet har eller åka som sk free-mover, när du själv ordnar dina utlandsstudier.

Läs mer om var du kan åka och hur det är att studera och göra praktik utomlands.

Unik chans till röstträning

Under din utbildning får du också en unik chans till röstträning. Undervisning om rösten i läraryrket sker i form av föreläsningar och övningar, med stöd av legitimerade logopeder. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Programöversikt

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Ämnesstudier.

År 2
Ämnesstudier.

År 3
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU.

År 4
VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3.

Anmälan och behörighet

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3, 240 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6 b/A6 b)

Urval

Betyg-Högskoleprov 50/50 procent

Anmälningskod

UMU-01604

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 april 2018.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter