Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Grundlärarprogrammet - fritidshem

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen. Som student fördjupar du dig i hur du kan skapa förutsättningar för att stödja elevers meningsskapande, kreativitet och samvaro i grupp samt stimulera deras lärande genom fritidspedagogiska aktiviteter och lek i olika former.

Under utbildningen

Utbildningen omfattar tre delar:

  • Det fritidspedagogiska området, (90 högskolepoäng)
  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), (60 högskolepoäng)
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), (30 högskolepoäng)

Det fritidspedagogiska området

Här får du får lära dig om fritidshemmets uppdrag och varierande arbetssätt. Andra inslag handlar om hur du utifrån elevernas erfarenheter och tänkande kan stimulera deras lärande i skolkunskaper som tex att läsa, skriva och räkna, i såväl skola som fritidshem. Du får även kunskaper om hur du kan stödja elevernas lärande och utveckling av sociala förmågor som att kommunicera och samarbeta. Hur eleverna skapar mening och sammanhang är andra inslag, liksom om lek och dess betydelse för lärande och utveckling. Du får också möjlighet att fördjupa dig i ämnet idrott eller bild.

Utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)

Här behandlas frågor kring kunskap, undervisning och lärande, men belyser också det pedagogiska ledarskapet, konflikthantering, sociala relationer och demokrati och hur du i en kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas.

Verksamhetsförlagd utbildning - praktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av utbildningen du genomför vid en fritidshem. Under VFU:n får du med stöd av en handledare planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet i fritidshemmet. Redan första terminen genomför du din första VFU där du observerar och följer den pedagogiska verksamheten vid fritidshemmet.

Lärarstudenter genomför VFU vid skolor i Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun eller Sollefteå kommun.

Unik chans till röstträning

Under din utbildning får du också en unik chans till röstträning. Undervisning om rösten i yrket sker i form av föreläsningar och övningar med stöd av legitimerade logopeder. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Programöversikt

År 1
Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. Det fritidspedagogiska området.

År 2
Det fritidspedagogiska området (inklusive praktisk/estetiskt ämne). Utbildningsvetenskaplig kärna. VFU. 

År 3
Det fritidspedagogiska området Utbildningsvetenskaplig.VFU. Examensarbete. Utbildningsvetenskaplig kärna.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som lärare i fritidshem.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter