Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kulturanalysprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2019

Vill du jobba med jämställdhet, mångfald, demokrati och integration? Då är kulturanalysprogrammet något för dig. Du lär dig hur människors värderingar påverkar deras möjligheter att förstå och samarbeta med varandra och hur kulturella mönster bildas och förändras och skaffar dig kunskaper i konflikthantering, gruppdynamik och projektledning. Vi arbetar problembaserat och med normkritiska glasögon, ofta i direkt anslutning till din framtida arbetsmarknad.

Film: Elfrida Bergman
Elfrida Bergman

Intervju med Elfrida Bergman, tidigare student på Kulturanalysprogrammet.

Under utbildningen

På Kulturanalysprogrammet arbetar vi mycket med konkreta projekt och blandar teori och praktik. Diskussion och kritiskt tänkande genomsyrar undervisningen. Du får redan under utbildningen möjlighet att prova på kulturanalytikerns praktiska arbete genom övningar, fallstudier och praktik. 

En viktig del av utbildningen är den personliga inriktning du väljer utifrån våra profilområden:

 • Ekonomi/näringsliv/organisation
 • Vård/omsorg/skola
 • Kultur/upplevelse/turism.

Du får redan under termin 1 en profilhandledare som stöd i ditt profilarbete.

Inom utbildningen till kulturanalytiker arbetar du självständigt och i grupp, tränar din muntliga och skriftliga framställning och lär dig leda projekt. Du lär dig också mediekunskap och jobbar med eget skapande av ljud, bild och film i samarbete med Umeå universitets Humlab.

Första året på utbildningen skaffar du dig grundläggande kunskaper om universitetsämnet kulturanalys och dess centrala begrepp. Vi undersöker också hur kulturanalytisk teori kan användas praktiskt genom exempelvis normkritik, antidiskrimineringsarbete och konflikthantering. Du lär dig metoder som intervjuer, observationer och textanalyser. Året avslutas med ett fältarbete som du presenterar i uppsatsform.

Det andra året studerar du genus/sexualitet, social skiktning, etnicitet/religion och andra kulturella kategorier samt hur de får betydelse i samhället. Du lär dig också om projektledarskap och kulturanalys ur ett internationellt perspektiv.

Sista året fördjupar du de kunskaper du redan skaffat dig utifrån din valda profil. Du undersöker hur ditt område kan förstås med hjälp av olika analytiska begrepp som t ex genus, klass, generation, makt och etik. Du skriver ett examensarbete och genomför därefter en tio veckors praktik.

Praktik

En 10 veckors praktik ingår i programmet, och vi gör också en utlandsexkursion. 

Programöversikt

År 1
Introduktion till programmet. Grundläggande kulturanalytisk teori. Normkritik och diskrimineringsfrågor. Grupprocesser och konflikthantering. Kulturanalys i samhällslivet. Språk och kultur. Kulturanalytisk teori och metod. Kulturanalytiskt fältarbete.Skriftlig uppgift.

År 2
Plats, region och nation. Social skiktning. Genus och sexualitet. Etnicitet och religion. Informationspresentation och kommunikation. Att planera och leda ett kulturanalytiskt projekt. Utvärderingssamhället och utvärderingsmetod. Kulturanalys i ett internationellt perspektiv.

År 3
Företags- och organisationskultur. Vård, skola, omsorg. Kulturliv, upplevelse, turism. Reflexivitet och intersektionalitet. Praktikplanering. Kulturanalytisk tillämpning: Examensarbete. Praktik plus rapport.

Efter utbildningen

Eftersom du själv väljer profil på din utbildning kan du arbeta i flera olika branscher. Många av våra tidigare studenter jobbar inom kommun och landsting som projektledare, samordnare och handläggare i frågor som integration, mångfald och jämställdhet, men även journalister, HR-specialister och biståndsarbetare förekommer.

Vanliga jobb

 • Intergrations/jämställdhetshandläggare
 • Kulturproducent
 • Mångfalds/kommunstrateg
 • Projektledare/assistent
 • Personalrekryterare

Examen

Kulturanalysprogrammet omfattar tre års högskolestudier (180 hp) och leder till Filosofie kandidatexamen med inriktning mot kulturanalys (Degree of Bachelor of Arts with Specialization in Cultural Analysis).

Anmälan och behörighet

Kulturanalysprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

25 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-P1104

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Bo Nilsson