Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2018

Hur uppfattar vi världen? Hur fungerar minne, språk och medvetande? Är vårt tänkande unikt, eller kan andra organismer eller till och med maskiner fungera på sätt som liknar människans? Det är några av de grundläggande frågor som du får fördjupa dig i utifrån psykologiska, lingvistiska, datavetenskapliga, filosofiska och neurofysiologiska perspektiv. Utbildningen är tydligt forskningsanknuten men ger dig kunskaper och färdigheter som är användbara i en mängd olika områden även utanför akademin.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i kognitionsvetenskap. Den första terminen börjar med två parallella kurser – en i vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign, och en som rör högre kognitiva funktioner. Du lär dig således att förstå och själv utforma undersökningar på god vetenskaplig grund, och får fördjupa dig i aktuella teorier och undersökningar av mentala processer. Båda dessa kurser läser du på institutionen för psykologi. Därefter följer två kurser som du också läser parallellt. En ger dig fördjupade kunskaper i frågor som rör medvetandets problematik, och den läser du på institutionen för idé- och samhällsstudier. Den andra behandlar förhållandet mellan språk, hjärna och kognition, vilken ges av institutionen för språkstudier.

Under den andra terminen läser du en kurs om teoretiska perspektiv på kognitionsvetenskap vid institutionen för datavetenskap. Parallellt med denna går en kurs i modern hjärnavbildningsteknik, som ges av institutionen för integrativ medicinsk biologi. Under andra halvan av terminen skriver du en magisteruppsats.

Andra utbildningsåret är mer praktiskt till sin natur

Du läser en kurs i datainsamling och analys, som bygger vidare på det tidigare årets metodkurs, men får också möjlighet arbeta i pågående forskningsprojekt. Tanken med dessa projektkurser är att du ska få handgriplig erfarenhet i hur forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs. Under utbildningens sista termin skriver du en masteruppsats.

Skräddarsy din utbildning

Det finns möjlighet att skräddarsy din utbildning, antingen genom att ersätta magisteruppsatsen eller projektkurserna med kurser du väljer själv.

Språk

All undervisning sker på engelska. Läs mer om programmet på den engelska programsidan.

Studera utomlands

Du kan spendera en termin eller ett läsår vid ett av Umeå universitets partneruniversitet runt om i världen och ansöka om att få dina studier tillgodoräknade i din utbildning. Läs mer om våra partneruniversitet.

Tidigare studentuppsatser

Längre ner på den här sidan hittar du några av de magister- och masteruppsatser som tidigare studenter vid Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap har skrivit.

 

Programöversikt

Efter utbildningen

En masterexamen i kognitionsvetenskap ger dig kompetens att arbeta inom många yrkesområden, särskilt med fokus på hur man gör komplex information och tekniskt avancerade produkter och system lättillgängliga för människor.

Fortsätt mot forskning

Efter utbildningen kan du söka en forskarutbildning i kognitionsvetenskap eller andra närbesläktade områden.

Examen

Master of Science (60 credits), main field Cognitive Science
Master of Science (120 credits), main field Cognitive Science

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i Kognitionsvetenskap, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen. Särskild behörighet är 90 hp inom datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp med tydlig koppling till kognition eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M2054

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen. Särskild behörighet är 90 hp inom datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp med tydlig koppling till kognition eller motsvarande. Därutöver krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-02054

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för psykologi
Kontaktpersoner för programmet är:
Studievägledare Kognitionsvetenskap/fristående kurser psykologi, Jenny Nilsson