Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik

  • Antal högskolepoäng 120 hp

Växtbioteknik är ett viktigt verktyg för att lösa globala problem. Hur ska vi producera mat som räcker till alla? Hur utvecklar vi förnybara bränslen och sköter ekosystemen på ett miljövänligt och hållbart sätt? Masterprogrammet i växt- och skogsbioteknik ger dig specialistkompetens och färdighet att känna igen, förstå och finna lösningar till dessa utmaningar.

Film: Nyfiken på växtforskning i Umeå
Nyfiken på växtforskning i Umeå

Kalinka Gonzales från Brasilien ville lära känna Sverige och Umeå. Den internationellt konkurrenskraftiga forskning vid Umeå Plant Science Centre lockade dessutom.

Under utbildningen

Under studierna skaffar du dig teoretisk och praktisk kunskap om växtfysiologi, molekylärbiologi, bioteknologi och funktionsgenomik, samt förståelse för de etiska, ekologiska och juridiska aspekterna på växtbioteknologi.

Film: Vi utbildar upptäckare!
Vi utbildar upptäckare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Vi utbildar upptäckare – inom allt från fysik och matematik till molekylärbiologi, biologi och kemi.

Du får avancerad kunskap om växtcellbiologi och molekylärbiologi, samt om växters tillväxt och utveckling. Kunskaperna tillämpar du sedan sedan inom områdena växtförädling, bioteknologi och funktionsgenomik. De olika kurserna innehåller en mångfald av laborationer, vilket ger dig praktisk erfarenhet av och träning i att utforma, genomföra och rapportera vetenskapliga experiment. Under utbildningen kan du också knyta kontakter med företag inom jord- och skogsbruk.

Världsledande forskning

Programmet ges av institutionerna för Fysiologisk botanik (Umeå universitet) och Skoglig genetik och växtfysiologi (Sveriges lantbruksuniversitet). Tillsammans utgör de Umeå Plant Science Centre, UPSC, där världsledande forskning inom växt- och skogsbioteknik bedrivs. Många av dina lärare är aktiva forskare och undervisningen är förankrad i de olika forskningsområdena vid UPSC.

Programöversikt

Efter utbildningen

Med en masterexamen i växt- och skogsbioteknik är du väl lämpad för arbete i växtbioteknikindustrin. Programmet är också lämpligt för dig som vill arbeta med forskning och utveckling i en vidare laborativ miljö.

Läsa vidare?

Efter examen kan du söka till doktorandutbildning inom växtbiologi, växtbioteknik, växtmikrobiologi eller bioinformatik.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Laszlo Bako, programansvarig