"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 2 år (deltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Som specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård kan du arbeta inom olika vårdnivåer med patienter med olika typer av hjärtsjukdom. Du arbetar ofta självständigt och ansvarar för den avancerade omvårdnaden i det kliniska arbetet.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Som specialistsjuksköterska arbetar du ofta självständigt vilket ställer höga krav på kompetens inom såväl omvårdnad som medicinsk kunskap.

I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt för att kunna genomföra och utvärdera medicinsk och icke-medicinsk behandling för olika typer av hjärtsjukdom, utredningar och behandlingar.

Det behövs även förmåga att kunna tolka och värdera symtom och kliniska fynd samt kunskap om primär- och sekundärprevention inom hjärtsjukvård.

Programmet omfattar teoretiska och praktiska studier i uppgifter och examinationer. I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Programmet genomförs på halvfart - det vill säga 50 procent studietakt - under två år. Den teoretiska undervisningen sker i huvudsak digitalt. Under andra året ingår cirka 3-4 träffar på 2-3 dagar i Umeå, där det bland annat ingår klinisk bedömning och simulering.

VFU- verksamhetsförlagd utbildning

Den kliniska delen av utbildningen, VFU, gör du på olika orter inom den norra regionen - Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland.

Studera utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Termin 1
Vård och prevention vid ischemisk hjärtsjukdom.
Vård vid arytmi.

Termin 2
Vård vid akut och kronisk hjärtsvikt.
Vård vid hjärtsjukdom med behov av invasiv utredning och behandling.

Termin 3
Klinisk bedömning inom hjärtsjukvård, verksamhetsförlagd utbildning.
Forskningsmetodik.

Termin 4
Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot hjärtsjukvård.

Efter utbildningen

Efterfrågan på specialistsjuksköterskor är stor och arbetsutsikterna bedöms som goda.

Vanliga jobb

Specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård kan arbeta inom många verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande, till exempel:

  • Hjärtintensivvårdsavdelningar
  • Vårdavdelningar – med kardiologisk och thoraxkirurgisk inriktning
  • Specialiserade enheter – arytmi, PCI
  • Mottagningsverksamhet – specialistmottagningar
  • Primärvård – hjärtsviktsjuksköterska

Studera vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning

Anmälan och behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

50%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 148 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-V3014

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)