"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hjärtsjukvård

  • Antal högskolepoäng 60 hp

Som specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård kan du arbeta inom olika vårdnivåer med patienter med olika typer av hjärtsjukdom. Du arbetar ofta självständigt och ansvarar för den avancerade omvårdnaden i det kliniska arbetet.

Under utbildningen

Som specialistsjuksköterska arbetar du ofta självständigt vilket ställer höga krav på kompetens inom såväl omvårdnad som medicinsk kunskap.

I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt för att kunna genomföra och utvärdera medicinsk och icke-medicinsk behandling för olika typer av hjärtsjukdom, utredningar och behandlingar.

Det behövs även förmåga att kunna tolka och värdera symtom och kliniska fynd samt kunskap om primär- och sekundärprevention inom hjärtsjukvård.

Programmet omfattar teoretiska och praktiska studier i uppgifter och examinationer. I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Programmet genomförs på halvfart - det vill säga 50 procent studietakt - under två år. Den teoretiska undervisningen sker i huvudsak digitalt. Under andra året ingår cirka 3-4 träffar på 2-3 dagar i Umeå, där det bland annat ingår klinisk bedömning och simulering.

VFU- verksamhetsförlagd utbildning

Den kliniska delen av utbildningen, VFU, gör du på olika orter inom den norra regionen - Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten och Jämtland.

Studera utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Efter utbildningen

Efterfrågan på specialistsjuksköterskor är stor och arbetsutsikterna bedöms som goda.

Vanliga jobb

Specialistsjuksköterska inom hjärtsjukvård kan arbeta inom många verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande, till exempel:

  • Hjärtintensivvårdsavdelningar
  • Vårdavdelningar – med kardiologisk och thoraxkirurgisk inriktning
  • Specialiserade enheter – arytmi, PCI
  • Mottagningsverksamhet – specialistmottagningar
  • Primärvård – hjärtsviktsjuksköterska

Studera vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)