Hoppa direkt till innehållet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård

 • Antal högskolepoäng 60 hp
 • Studietid 1 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Vårtermin 2018

Är du intresserad av både teknik och människor är detta en utbildning för dig! Som anestesi-/narkossjuksköterska arbetar du i team och tar snabba beslut. Du lär dig att ta hand om patienter som ska genomgå såväl akuta som planerade operationer.

Under utbildningen

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård ansvarar du för omvårdnaden, inger patienten lugn och trygghet och deltar i medicinsk behandling. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt som anestesisjuksköterska - som att bedöma, etablera och upprätthålla en fri luftväg samt övervaka, assistera eller ventilera patienten, liksom att följa upp ventilation, cirkulation, anestesidjup, temperatur, blod- och vätskebehov.

Programmet omfattar teoretiska och praktiska studier i ppgifter och examinationer. I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Undervisningen sker i huvudsak via internet, och med cirka 8 träffar à 3-5 dagar i Umeå..

Praktik

Även om den teoretiska delen av utbildningen sker på distans, kommer du att ha större delen av din praktik på olika orter i Västerbotten. Möjlighet finns att efterfråga praktik på hemorten. Det går dock inte att garantera att platser finns.

Plugga utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Termin 1
Fysiologi med inriktning mot akutsjukvård. Omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård. Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård och anestesiologi.

Termin 2
Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård. VFU. Omvårdnad, självständigt arbete med inriktning mot anestesisjukvård.

Efter utbildningen

Efterfrågan på sjuksköterskor inom akutvård förväntas vara mycket stor det närmaste året. Chansen att få jobb är goda för såväl yrkeserfarna som nyexaminerade sjuksköterskor inom akutsjukvård.

Vanliga jobb

Ofta arbetar anestesisjuksköterskor vid en anestesiavdelning, men du kan också arbeta vid:

 • pre- och postoperativa avdelningar
 • smärtbehandlingsenheter
 • akutmottagningar
 • prehospital vård
 • skade- och katastrofplatser
 • internationella hjälporganisationer

Plugga vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård
Medicine magisterexamen

Anmälan och behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2018 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, s.k. reell kompetens, prövas.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-03003

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2017.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Gunnel Eriksson

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad