Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård

 • Antal högskolepoäng 60 hp
 • Studietid 1 år (heltid)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Studieform Distans
 • Starttid Vårtermin 2021

Gillar du kombinationen av avancerad teknik och möten med människor är detta en utbildning för dig! Som anestesi-/narkossjuksköterska fattar du snabba beslut, arbetar i team och med patienter som ska genomgå såväl akuta som planerade operationer. Anmälan till programmet gör du en månad tidigare än andra program, se Anmälan och behörighet längre ned på sidan.

Under utbildningen

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård ansvarar du för omvårdnaden, inger patienten lugn och trygghet och deltar i medicinsk behandling. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt som anestesisjuksköterska - som att bedöma, etablera och upprätthålla en fri luftväg samt övervaka, assistera eller ventilera patienten, liksom att följa upp ventilation, cirkulation, anestesidjup, temperatur, blod- och vätskebehov.

Programmet omfattar teoretiska och praktiska studier i uppgifter och examinationer. I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Undervisningen sker i huvudsak via internet, och med cirka sex träffar à 3-5 dagar i Umeå.

Praktik

Även om den teoretiska delen av utbildningen sker på distans, kommer större delen av din praktik att genomföras på sjukhus inom vårt avtalsområde; Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Möjlighet finns att efterfråga praktik på hemorten. Det går dock inte att garantera att platser finns.

Plugga utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Efter utbildningen

Efterfrågan på sjuksköterskor inom akutvård förväntas vara mycket stor det närmaste året. Chansen att få jobb är goda för såväl yrkeserfarna som nyexaminerade sjuksköterskor inom akutsjukvård.

Vanliga jobb

Ofta arbetar anestesisjuksköterskor vid en anestesiavdelning, men du kan också arbeta vid:

 • pre- och postoperativa avdelningar
 • smärtbehandlingsenheter
 • akutmottagningar
 • prehospital vård
 • skade- och katastrofplatser
 • internationella hjälporganisationer

Plugga vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-V3023

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 17 augusti 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 september 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad samt institutionen för integrativ medicinsk biologi