Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård

  • Antal högskolepoäng 60 hp

Gillar du kombinationen av avancerad teknik och möten med människor är detta en utbildning för dig! Som anestesi-/narkossjuksköterska fattar du snabba beslut, arbetar i team och med patienter som ska genomgå såväl akuta som planerade operationer. Anmälan till programmet gör du en månad tidigare än andra program, se Anmälan och behörighet längre ned på sidan.

Under utbildningen

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård ansvarar du för omvårdnaden, inger patienten lugn och trygghet och deltar i medicinsk behandling. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt som anestesisjuksköterska - som att bedöma, etablera och upprätthålla en fri luftväg samt övervaka, assistera eller ventilera patienten, liksom att följa upp ventilation, cirkulation, anestesidjup, temperatur, blod- och vätskebehov.

Programmet omfattar teoretiska och praktiska studier i ppgifter och examinationer. I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Undervisningen sker i huvudsak via internet, och med cirka 8 träffar à 3-5 dagar i Umeå..

Praktik

Även om den teoretiska delen av utbildningen sker på distans, kommer du att ha större delen av din praktik på olika orter i Västerbotten. Möjlighet finns att efterfråga praktik på hemorten. Det går dock inte att garantera att platser finns.

Plugga utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Efter utbildningen

Efterfrågan på sjuksköterskor inom akutvård förväntas vara mycket stor det närmaste året. Chansen att få jobb är goda för såväl yrkeserfarna som nyexaminerade sjuksköterskor inom akutsjukvård.

Vanliga jobb

Ofta arbetar anestesisjuksköterskor vid en anestesiavdelning, men du kan också arbeta vid:

  • pre- och postoperativa avdelningar
  • smärtbehandlingsenheter
  • akutmottagningar
  • prehospital vård
  • skade- och katastrofplatser
  • internationella hjälporganisationer

Plugga vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad samt institutionen för integrativ medicinsk biologi