"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 2 år (deltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Du som läser till onkologisjuksköterska vid Umeå universitet får en utbildning som ger dig goda förutsättningar att möta patienter som genomgår onkologisk behandling som strålbehandling, cytostatikabehandling samt annan onkologisk behandling. Området onkologi är forskningsintensivt och utvecklas kontinuerligt både tekniskt, medicinskt och omvårdnadsmässigt. Om du vill vara del av en stimulerande miljö i snabb utveckling - då är det här ett jobb för dig.

Under utbildningen

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård förbereder dig för att självständigt leda och utveckla omvårdnad inom cancervård. Du får kunskap om cancersjukdomars epidemiologi, diagnostik, behandling och vård, och får fördjupa dig i ämnen som du själv väljer. I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete. Utbildningen går på halvfart under fyra terminer.

Delar av utbildningen väljer du själv

Utbildningen består av ett antal obligatoriska baskurser och en valbar kurs med teoretiska och kliniska studier. Du kan exempelvis välja att fördjupa dig inom hälsofrämjande familjefokuserad omvårdnad eller studera till kontaktsjuksköterska inom onkologi.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Undervisningen sker i huvudsak på distans, och med cirka 3-5 dagar i Umeå.

VFU

En viktig del i utbildningen är VFU som du gör på öppen- och sluten onkologisk vård, avancerad hemsjukvård eller annan inom området relevant placering. Större delen av din VFU har du på olika orter i Västerbotten och Västernorrland. För dig som läser på distans finns möjligheten att efterfråga VFU på hemorten. Det går dock inte att garantera att platser finns.

Studera utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Efter utbildningen

Behovet av att rekrytera specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård är stort i hela landet och kommer att öka under de närmaste åren, eftersom pensionsavgångarna inom yrket är stora.

Studera vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 148 400 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-V3008

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 mars 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)