Hoppa direkt till innehållet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 2 år (deltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2016

Du som läser till psykiatrisjuksköterska vill bygga hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos enskilda personer och grupper. Du arbetar både självständigt och i team med andra yrkesgrupper för att hjälpa patienter att hantera sin ohälsa. Beroende på var du arbetar kan du möta både akuta sjukdomstillstånd och långvariga funktionsnedsättningar - vanligt är vård av personer med depression, psykos eller vissa personlighetsstörningar.

"Psykisk ohälsa, med allt vad det innebär, är ett av vårt samhälles verkligt stora och angelägna problem. "
Brunt uppsatt hår, leende med stängd mun, sedd snett uppifran

Under utbildningen

Utbildningen förbereder dig för att kunna leda och driva utveckling inom psykiatrisk omvårdnad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kan vara att utifrån ett personcentrerat förhållningssätt tillvarata patientens och närståendes erfarenheter, behov, mål och preferenser i planering och genomförande av vård och omsorg.

Kunskapssökande och reflektion

Utbildningen ger primärt fördjupad kunskap om psykiatrisk omvårdnad, men även kunskap från medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap relaterad till psykisk ohälsa. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska studier. Studierna baseras primärt på eget kunskapssökande och reflektion, individuellt och i grupp som presenteras i bland annat diskussionsforum och webb-seminarier. Utbildningen går på halvfart under fyra terminer.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Undervisningen sker i huvudsak via internet, och med totalt 12 träffar à 3-5 dagar i Umeå.

Praktik

Även om den teoretiska delen av utbildningen sker på distans, kommer du att ha större delen av din praktik på olika orter i Västerbotten. Möjlighet finns att efterfråga praktik på hemorten. Det går dock inte att garantera att platser finns.

Plugga utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Termin 1-2
Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling. Psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri. Samtal vid psykisk ohälsa. Leda och utveckla omvårdnadsarbete.

Termin 3-4
Psykiatrisk omvårdnad, verksamhetsförlagd utbildning. Omvårdnad, examensarbete med inriktning mot psykiatrisk vård.

Efter utbildningen

Efterfrågan på sjuksköterskor inom psykiatrisk vård förväntas öka de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den kraftiga befolkningsökningen och den ökade psykiska ohälsan i samhället. Detta ökar behovet av psykiatrisjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Vanliga jobb

Som psykiatrisjuksköterska kan du arbeta med alla åldersgrupper inom öppna och slutna vårdformer. Arbetet innebär att omväxlande arbeta självständigt med eget behandlingsansvar till att arbeta tillsammans med andra yrkeskategorier. Du arbetar vanligtvis inom psykiatrisk öppen- eller slutenvård men du kan också jobba inom primärvård, rättspsykiatri eller  kommunal vård.

Plugga vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård
Medicine magisterexamen

Anmälan och behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2016 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2016

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans via internet

Studietakt

50%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, s.k. reell kompetens, prövas.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-03036

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2016. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Gunnel Eriksson

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad